INFRASTRUKTURA PUBLICYSTYKA

Umowa realizacyjna na odbudowę oraz ponowną elektryfikację linii kolejowej nr 190 między Bielskiem-Białą Główną a Skoczowem w ramach programu „Kolej Plus” Błażej Forjasz


Po wielu miesiącach od otrzymania decyzji PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. o przesunięciu na listę podstawową projektu rewitalizacji odcinka linii nr 190 między Bielskiem-Białą Główną a Skoczowem w ramach programu „Kolej Plus” w dniu 28 września 2023 roku w podpisano umowę na realizację tej inwestycji pomiędzy przedstawicielami stowarzyszenia „Aglomeracja Beskidzka” a Prezesem Zarządu Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Została pokonana długa droga, aby przekonać przedstawicieli samorządów różnego szczebla do tej jakże potrzebnej inwestycji. Zmiana wcześniej podjętej negatywnej decyzji politycznej w tej kwestii nastąpiła w 2021 roku, kiedy to radni Sejmiku Województwa Śląskiego w Katowicach przeznaczyli w Wieloletniej Prognozie Finansowej przeszło 16 mln zł jako wkład własny przewidywanej połowy wkładu własnego tej rewitalizacji. Drugie tyle zapisały w swoich planach finansowych miejscowe samorządy.

Właściwie planowaną inwestycję należy nazwać słowem „odbudowa”, podobnie jak szlaku Goleszów - Cieszyn tej linii kolejowej. Już wielokrotnie wskazywaliśmy winnego doprowadzenia majątku publicznego do stanu ruiny. Niestety Polska jest krajem niskiej kultury technicznej, a na ironię zakrawa fakt, że przewidywane 85% kosztów tej inwestycji pokryje spółka odpowiedzialna za wcześniejsze doprowadzenie tej linii do ruiny. Oczywiście kwota ta zostanie wyasygnowana z publicznych pieniędzy.

Czeka nas teraz wieloletnie oczekiwanie na wyłonienie w przetargu ogłoszonym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wykonawcy studium projektowo - technicznego, a następnie wykonawcy prac budowlanych (wraz z ponowną elektryfikacją) odcinka Bielsko-Biała Główna - Skoczów. Trzymajmy kciuki za powodzenie kolejnych etapów tego projektu. W czasach coraz większego kryzysu finansów publicznych samorządów na wielu szczeblach, wysokiej inflacji oraz zablokowania środków unijnych (m.in. Krajowego Programu Odbudowy), na których są przede wszystkim oparte kolejowe inwestycje w Polsce (zagrożone są m.in. plany rewitalizacji linii kolejowych Pszczyna - Żory, czy Sucha Beskidzka - Żywiec) mogą jeszcze wystąpić czynniki, które uniemożliwią jej realizację.

Wiele wskazuje na to, że z punktu widzenia ruchowego zostanie przeznaczona do odbudowy tylko mijanka w Jaworzu Jasienicy. Będzie to skutecznie blokowało rozwój kolei aglomeracyjnej z prawdziwego zdarzenia wokół rozwijającego się miasta Bielsko-Biała. Pozostaje nadzieja, że w ramach tej inwestycji zostaną przygotowane ławy torowisk mijanek Bielsko-Biała Wapienica oraz Pogórze na lepsze finansowo czasy, w których tory dodatkowe zostaną odbudowane.

Po wykonanej odbudowie oraz ponownej elektryfikacji przewidywany czas przejazdu pociągu osobowego między Bielskiem-Białą Główną a Skoczowem wyniesie ok. 32-35 minut. Jak na czas przejazdu pociągu z typowo aglomeracyjnymi odległościami punktów obsługi pasażerów w mieście Bielsko-Biała jest on optymalny, a także najlepszy w historii tego odcinka dla pociągów osobowych. Oprócz zapewne wydłużonych relacji z Bielska-Białej Głównej do Cieszyna lub Wisły, transport kolejowy zaoferuje na głównej bielskiej stacji przesiadki na dalszych relacjach w kierunku Żywca, Czechowic-Dziedzic, czy Krakowa (przez Wadowice) oraz z licznymi pociągami dalekobieżnymi.

Dzięki inwestycji powstaną zręby kolei aglomeracyjnej. Należy pamiętać, aby znaleźć finansowanie także dla linii kolejowej nr 117 Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona - Bielsko-Biała Główna dysponującej znacznym potencjałem przewozowym, na której na odcinku Bielsko-Biała Główna - Andrychów pogłębia się wyeksploatowanie torowiska oraz sieci trakcyjnej wraz z jej konstrukcjami wsporczymi. Nie jest ona umieszczona obecnie na żadnej liście podstawowej w kolejowych programach inwestycyjnych.

Należy także zaplanować inwestycję w poprawę przepustowości szlaku Skoczów - Goleszów (na przykład poprzez zwiększenie liczby torów, gdzie po wyremontowaniu odcinka Bielsko-Biała Główna - Skoczów gwałtownie wzrośnie liczba pociągów.

Planowaną inwestycję dedykujemy osobie, która wielokrotnie oraz na przestrzeni lat walczyła o nią, ale jej nie doczekała - śp. Andrzejowi Molinowi.

P.S. Od 10 grudnia 2023 roku spółka PKP Intercity S.A. planuje uruchomienie w każdym weekendzie między Bielskiem-Białą Główną a Wisłą Uzdrowiskiem bezpośredniego pociągu pospiesznego (przez Czechowice-Dziedzice, Skoczów) jako relację pociągu Intercity „Daszyński” z Warszawy Wschodniej do Wisły Uzdrowiska (i z powrotem).

Zobacz także:

Decyzja o przesunięciu rewitalizacji linii kolejowej nr 190 między Bielskiem-Białą Główną a Skoczowem na listę podstawową programu „Kolej Plus”
Zabezpieczenie kwot finansowych wkładu własnego tej inwestycji przez zainteresowane samorządy:
Oficjalna informacja stowarzyszenia „Aglomeracja Beskidzka” o podpisanej umowie realizacyjnej:

Opublikowano 13 października 2023 roku
Copyright © Koleje Śląska Cieszyńskiego 2007-
W górę strony