INFRASTRUKTURA PUBLICYSTYKA

Dofinansowanie wkładu własnego projektu rewitalizacji linii kolejowej nr 190 Bielsko-Biała Główna - Skoczów przez miejscowe samorządy w ramach projektu „Kolej+” Błażej Forjasz


Powoli docieramy już do finału zamknięcia tematu finansowego wkładu własnego projektu rewitalizacji linii kolejowej nr 190 między Bielskiem-Białą Główną a Skoczowem. Po otrzymaniu oficjalnej informacji w dniu 11 kwietnia 2023 roku z Polskich Linii Kolejowych S.A. jednostki samorządu terytorialnego zainteresowane tą inwestycją przystąpiły do zapewnienia środków finansowych na wkład własny. W większości przypadków wiąże się to z aktualizacją Wieloletnich Planów Finansowych. Poniższe kwoty zostały uzgodnione w ramach Stowarzyszenia „Aglomeracja Beskidzka” oraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego:

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego - 16 mln 420 tys. zł,
Urząd Gminy Jaworze - 0 zł,
Urząd Miasta Cieszyna - 1 mln 550 tys. zł,
Urząd Gminy Goleszów - 500 tys. zł,
Urząd Miasta Skoczowa - 3 mln 400 tys. zł,
Urząd Gminy Jasienica - 3 mln 450 tys. zł i 2 grosze,
Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej - 4 mln 600 tys. zł,
Urząd Miasta Wisły - 500 tys. zł,
Urząd Miasta Ustronia - 400 tys. zł.

Należy z satysfakcją podkreślić, że mimo kryzysu finansów publicznych większość miejscowych włodarzy zdaje sobie sprawę z niebagatelnej roli transportu kolejowego w obsłudze miast i miejscowości Śląska Cieszyńskiego. Frekwencyjny sukces na niedawno zrewitalizowanych liniach do Wisły i Cieszyna tylko potwierdza, że działania podjęte w przypadku odcinka Bielsko-Biała Gł. - Skoczów mogą przynieść tylko wymierne korzyści i nie dotyczą tylko ciągu linii kolejowej nr 190 między Bielskiem-Białą a Cieszynem. Pasażerscy przewoźnicy kolejowi są także zainteresowani kursowaniem pociągami między największym miastem polskiej części Śląska Cieszyńskiego a Wisłą.

Pewnymi działaniami spowalniającymi proces rewitalizacji ww. odcinka z pewnością będą ograniczone środki finansowe miejscowych samorządów rozłożone w czasie, a także konieczność opracowania osobno dokumentacji projektowej, a następnie po jej opracowaniu ogłoszenie przetargu na rewitalizację tej linii. Natomiast czynnikami przyspieszającym prace jest zbudowanie rozjazdu w Skoczowie oraz brak konieczności budowy nowych podstacji trakcyjnych. Niestety podobnie jak w przypadku prac na szlaku Goleszów - Cieszyn pozostałe prace sprowadzą się do budowy linii kolejowej od nowa. Za doprowadzenie do tego stanu rzeczy odpowiada Polskiej Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Sosnowcu.

Przewiduje się, że może dojść do korekt założonych kwot, a tym samym również wkładu własnego miejscowych samorządów. Szalejąca od wielu lat inflacja oraz od zeszłego roku praktyczne zaprzestanie przez firmę PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. inwestycji z powodu braku unijnych oraz krajowych środków finansowych może równocześnie stawiać pod znakiem zapytania realizację programu „Kolej+”.

Bądźmy jednak optymistami. Tak wiele udało się osiągnąć przez ostatnie parę lat w temacie przywrócenia należnej roli transportu kolejowego w naszym rejonie, że kolejny przywrócony do eksploatacji odcinek linii kolejowej będzie wspaniałą klamrą, która spina działania wszystkich osób zabiegających o kolejne inwestycje rewitalizacji linii kolejowych.

W celu realizacji projektu Stowarzyszenie „Aglomeracja Beskidzka” musi do 11 czerwca 2023 roku podpisać z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi S.A. umowę o jego realizację.

Źródła: Artykuły z tygodnika Głos Ziemi Cieszyńskiej, Biuletyny Informacji Publicznych Gmin, Miast oraz Starostw, relacje wideo z sesji Rad miast, gmin oraz powiatów.

Opublikowano 4 czerwca 2023 roku
Copyright © Koleje Śląska Cieszyńskiego 2007-
W górę strony