INFRASTRUKTURA

Wybór wykonawcy projektu rewitalizacji odcinka Bielsko-Biała - Skoczów oraz kwestie problemowe związane z przepustowością tej linii kolejowej po pracach rewitalizacyjnych (rok 2024) Błażej Forjasz


Po pół roku postępowania przetargowego Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w dniu 14 czerwca 2024 roku wybrała najkorzystniejszą ofertę w przetargu nieograniczonym na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach projektu: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów - Bielsko-Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem (Cieszyn - Skoczów - Bielsko-Biała - Wadowice- Kraków)” realizowanego w ramach programu „Kolej+”.

W postępowaniu najkorzystniejszą ofertę złożyło konsorcjum firm: „Koltech Infra” Sp. z o.o. z Katowic oraz „Infrares” Sp. z o.o. z Warszawy. Oferta mieści się w założonej kwocie przeznaczonej na realizację tego zamówienia, więc po odczekaniu czasu przeznaczonego na ewentualne odwołania PKP PLK S.A. będzie mogła podpisać umowę w wybranymi wykonawcami.

W maju 2024 roku zwróciliśmy się do Ministerstwa Infrastruktury w sprawach problemowych związanych z przepustowością wyremontowanej linii (jej sąsiednich szlaków), wpływu na przyszłą ofertę przewozową oraz skomunikowania w stacjach Goleszów i Skoczów, a także wydłużenia peronów celem dostosowania do możliwości łączenia oraz rozłączania składów złożonych z elektrycznych zespołów trakcyjnych.

W czerwcu 2024 roku otrzymaliśmy odpowiedź, która podtrzymuje koncepcję tej inwestycji polegającą na odbudowie tylko jednej mijanki (Jaworze Jasienica). Według naszych analiz uniemożliwi ona rozwój oferty przewozowej na linii Bielsko-Biała - Skoczów (Cieszyn) w postaci np. braku dojazdu o optymalnych porach do jednego z punktów krańcowych linii kolejowej nr 190 (tj. Cieszyna lub Bielska-Białej Gł.), brak możliwości ułożenia optymalnego rozkładu jazdy uwzględniającego potrójne krzyżowania w Goleszowie pociągów zjeżdżających się z każdego kierunku, wydłużone czasy krzyżowań w stacjach linii kolejowej nr 190, a także brak możliwości skrócenia ewentualnych opóźnień w innych miejscach między Skoczowem a Bielskiem-Białą niż punkty końcowe lub w Jaworzu Jasienicy.

Prawdopodobnie zostaną wydłużone do 150 metrów perony przystanków oraz mijanki Jaworze Jasienica, co umożliwi zwiększanie długości pociągów (bądź łączenie składów z kierunku bielskiego w kierunku Cieszyna oraz Wisły), co przy coraz wyższym popycie na usługi kolejowe (patrz historia szlaku Goleszów - Cieszyn po rewitalizacji) po czasie rewitalizacji spowoduje, że nie trzeba będzie organizować kolejnych zamknięć torowych związanych z koniecznością ich wydłużenia powyżej 100 metrów.

Nie została udzielona odpowiedź na pytanie o możliwość zwiększenia przepustowości szlaku Skoczów - Goleszów w postaci zabudowy dodatkowych semaforów SBL lub APO. Przewidujemy, że bez tej inwestycji po rewitalizacji odcinka Bielsko-Biała - Skoczów szybko dojdzie do wyczerpania przepustowości tego szlaku (jak w rozkładzie jazdy edycji 1990/2 w weekendy) oraz konieczności postojów pociągów w stacjach Skoczów oraz Goleszów po kilkanaście minut w celu uzyskania wzajemnych skomunikowań.

Czas pokaże jakie rozwiązanie zostanie wybrane. W czasach coraz większych problemów finansowych budżetu centralnego oraz lokalnych samorządów należy dalej trzymać kciuki za powodzenie realizacji tej inwestycji.

Zobacz także:

Stan techniczny linii kolejowej nr 190 między Grodźcem a Skoczowem na jesień 2023 roku
Umowa realizacyjna na odbudowę oraz ponowną elektryfikację linii kolejowej nr 190 między Bielskiem-Białą Główną a Skoczowem w ramach programu „Kolej+”
Dofinansowanie wkładu własnego projektu rewitalizacji linii kolejowej nr 190 Bielsko-Biała Główna - Skoczów przez miejscowe samorządy w ramach projektu „Kolej+”

Opublikowano 23 czerwca 2024 roku
Copyright © Koleje Śląska Cieszyńskiego 2007-
W górę strony