RELACJE, POŁĄCZENIA TABOR

Wahadła rudowe kursujące do czeskich hut żelaza na Śląsku Cieszyńskim Błażej Forjasz

Z powodu występowania niewielkich ilości rud żelaza w Czechach oraz okolicznych krajach i umiejscowienia dwóch wielkich hut żelaza na Śląsku Cieszyńskim (Trzyniec, Ostrawa) występuje konieczność sprowadzenia tego surowca z dalszych regionów Europy i świata. Do przewozu tego typu surowca naturalnego doskonale nadaje się towarowy transport kolejowy.

Składy przewożące rudę żelaza są tzw. „wahadłami”, czyli pociągami kursującymi w stałych relacjach i zestawionych z tych samych typów wagonów. Ponadto wagony przeznaczone do przewozu rudy żelaza (typ 401z, serie Eams i Eamos z powodu znacznego ciężaru właściwego rudy żelaza posiadające niskie burty) i powtarzalności stacji załadunkowych są przypisane do trzech stacji macierzystych. Są to stacje przeładunkowe Medyka, Żurawica i Małaszewicze Centralne na wschodzie Polski, gdzie przeładowuje się grawitacyjnie rudę żelaza z wagonów szerokotorowych (rozstaw szyn 1520 mm) na wagony normalnotorowe (o rozstawie szyn 1435 mm). Ruda żelaza dociera do tych stacji z Zagłębia Uralskiego, okolic Kurska (znajdujących się w Rosji) oraz z miasta Krzywy Róg położonego na Ukrainie. Z racji działania czeskich hut po 1989 roku w gospodarce ogólnoświatowej, a tym samym zwiększenia rynku zbytu tego surowca z innych niż wyżej wymienionych krajów nierzadkimi przykładami są przewozy tego surowca importowanego np. z Chile poprzez port morski w Świnoujściu czeskimi węglarkami czołowo-uchylnymi budowy normalnej serii Eas.

Wahadła rudowe złożone są zwykle z 40 lub 41 wagonów. Po polskiej stronie Śląska Cieszyńskiego kursują zazwyczaj liniami 93, 90 oraz łącznicą nr 695 do stacji w Czeskim Cieszynie, gdzie kończy się obsługa polskimi lokomotywami. Z powodu znacznych pochyleń w planie i profilu linii 90 i maksymalnej masy brutto składów wahadeł rudowych rzędu 3280 ton muszą być one prowadzone przez dwa elektrowozy serii ET22 lub elektrowóz serii ET41. W Czechach składy te są prowadzone przeważnie przez spalinowe lokomotywy serii 742 w trakcji podwójnej lub lokomotywę elektryczną serii 182. Z powodu częstego zablokowania składami towarowymi stacji Český Těšín, Třinec (Trzyniec) i Ostrava-Bartovice ładowne wahadła rudowe można często spotkać oczekujące na wjazd do Czech w stacjach Zebrzydowice, Kaczyce, czy Cieszyn Marklowice.

Po wyładunku rudy żelaza próżne składy wracają z Czech tą samą trasą i są kierowane na oględziny techniczne oraz dalsze dyspozycje do stacji rozrządowej Zabrzeg Czarnolesie.

Opublikowano 8 sierpnia 2015 roku
Copyright © Koleje Śląska Cieszyńskiego 2007-
W górę strony