INFRASTRUKTURA PUBLICYSTYKA

Podsumowanie prac rewitalizacyjnych oraz wznowienia ruchu kolejowego na liniach do Wisły i Cieszyna (rok 2022 oraz 2023) Błażej Forjasz


W połowie 2023 roku wraz z wywieszeniem nowych przytorowych wskaźników prędkości oraz wzniesień i długości łuków na linii kolejowej na 191 zakończyły się wszystkie zasadnicze terenowe prace rewitalizacyjne na liniach do Wisły Głębiec i Cieszyna. Trwa obecnie (stan na sierpień 2023) certyfikacja w Urzędzie Transportu Kolejowego do wyższych prędkości między Bronowem a Skoczowem (120 km/h na linii nr 657 oraz 110 km/h między Bieniowcem a przystankiem Skoczów Bajerki).

Pasażerowie wracają do zaoferowanych pociągów pasażerskich, na linię z Bronowa do Cieszyna powrócił także dawno nie widziany ruch towarowy.

W chwili obecnej obydwie trasy do Cieszyna i Wisły Głębiec podlegają gwarancji na wykonane roboty budowlane, która wynosi prawie 5 lat. Jednakże patrząc obecnie na stan utrzymania okolicznych linii kolejowych (także magistral) przez miejscowy Zakład Linii Kolejowych w Sosnowcu nietrudno sobie wyobrazić jak będzie wyglądało utrzymanie wysokich prędkości drogowych po okresie gwarancyjnym. Inwestycja rewitalizacji linii do Wisły i Cieszyna ostatecznie pochłonęła 512 mln 527 tys. 50 zł z czego dofinansowanie Komisji Europejskiej wyniosło 327 mln 227 tys. 60 zł.

Konsorcjum firm TORKOL Sp. z o.o. oraz MAR-BUD Sp. z o.o.

W 2022 roku trwał wyścig z czasem i kolejne zmiany terminów oddania do eksploatacji szlaku Goleszów - Cieszyn. Po wykonanych likwidacjach trzech osuwisk ziemi zbudowano brakujące torowisko oraz wywieszono sieć trakcyjną. Z powodu oczekiwania na decyzję administracyjną (po prawdopodobnej zmianie projektu budowlanego na zasypanie wiaduktu w Cieszynie oraz nanoszenia poprawek na przeznaczone do oddania elementy torowisk, sieci trakcyjnej oraz wskaźników) do samego końca nie było wiadomo, czy w dniu 3 września 2022 roku pociągi ruszą tym odcinkiem linii kolejowej nr 190. Ostatecznie tego dnia został przywrócony ruch kolejowy.

Z konieczności m.in. wstępnej eksploatacji urządzeń SRK na przejazdach kolejowych szlaku Goleszów - Cieszyn jeszcze przez ok. miesiąc obowiązywały na nich ograniczenia prędkości. W 2023 roku trwało szlifowanie szyn celem usunięcia drgań na jego części (a tym samym zdjęciu ograniczeń prędkości do 40 km/h).

W sierpniu 2023 roku wykonawca prac inwestycyjnych prowadził prace gwarancyjne przy np. zakopywaniu kabli, czy inne drobne związane z torowiskami.

Należy z uznaniem napisać o wykonanych przez niego likwidacach trzech osuwisk oraz budowie nowych drenaży, które spełniają swoje funkcje w czasie mokrego 2023 roku. Warto wspomnieć, że na tym szlaku znajduje się 40 obiektów inżynieryjnych pod którymi spływa woda.

Trakcja S.A. (dawniej Trakcja PRKiI S.A.)

Po zapewnieniu przez inwestora dodatkowych środków finansowych na likwidację kolizji oraz przebudowę czterech obiektów inżynieryjnych w rejonie Goleszowa przystąpiono na wiosnę 2022 do dokończenia prac i budowy torowisk oraz sieci trakcyjnej na brakujących odcinkach linii kolejowej nr 191. W 2022 roku nie było potrzeby prowadzenia prac za pomocą pociągu potokowej wymiany nawierzchni (PUN).

W 2022 roku zbudowano nową nawierzchnię torową (w niektórych miejscach został zmieniony profil w terenie, dzięki któremu uzyskano podwyższenie prędkości drogowej) oraz wywieszono nową sieć trakcyjną, zakończono prace na wiślańskich mostach w dolinach Dziechcinki oraz Łabajowa oraz zbudowano brakujące perony.

Na jesień 2022 roku spokojnie kończono prace, uruchamiano urządzenia sterowania ruchem kolejowym (SRK) i dano zainteresowanym przewoźnikom trochę czasu na zapoznanie się ze szlakiem, dzięki czemu uniknięto znanego obrazka z linii cieszyńskiej jakim były dokańczane w ostatniej chwili elementy torowisk, czy urządzeń SRK skutkujące ograniczeniami prędkości.

Prace zostały wykonane dobrze. Z nieprawidłowości możemy wymienić (stan na sierpień 2023 roku) nierówności nawierzchni drogowej na przejeździe z ulicą Ignacego Daszyńskiego w Ustroniu, czy w Skoczowie na szlaku do Goleszowa. Na południowej głowicy stacji Wisła Uzdrowisko w 2023 istniał problem ze stanem technicznym elementów rozjazdów.

Kontrowersje

W lutym 2023 roku przesłaliśmy inwestorowi (PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji) pismo z uwagami dotyczącymi efektów prac rewitalizacyjnych na liniach do Wisły i Cieszyna. Ocenę odpowiedzi zostawiamy Naszym Czytelnikom.

Pismo do CRI
Odpowiedź z CRI

Na sierpień 2023 roku poszczególne problemy i ich rozwiązania przedstawiają się następująco:
● Przejazd kolejowy na ulicy Dębowej w Mnichu nadal z ograniczeniem 20 km/h. Dotyczy on przejazdu całej długości pociągów (również dla składów towarowych o długości przeszło 600 m).
● W stacji Cieszyn od kwietnia 2023 roku przez tor nr 3 od strony Goleszowa przejeżdżają tranzytujące pociągi towarowe, więc pomysł grupowania pociągów pasażerskich nie ma od tego czasu żadnego uzasadnienia.
● Od 11 marca 2023 roku większość pociągów pasażerskich w stacji Wisła Uzdrowisko została skierowana na tor nr 2 przy peronie nr 1.
● Ograniczenia prędkości do 20 km/h na wyremontowanych wcześniej obiektach inżynieryjnych linii kolejowej nr 191 zostały usunięte do marca 2023 roku.
● Ograniczenia prędkości do 40 km/h na szlaku Goleszów - Cieszyn zostały usunięte w lutym 2023 roku przed szlifowaniem szyn.
● Ścieżki naprowadzające dla osób z ograniczeniami wzrokowymi na peron nr 2 stacji Cieszyn nie zostały poprawione.
● W lipcu 2023 roku PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłosiły przetarg nieograniczony na montaż Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (SDIP) między przystankiem Chybie Mnich a Skoczowem.
● Nie zwiększono ilości wiat peronowych w stacji Cieszyn i Ustroń Zdrój. Nie poprawiono systemu nagłośnieniowego w stacji Cieszyn.

Nierealizowane plany

Bardzo ciekawą kwestią jest wykaz zadań niezrealizowanych (mimo, że istniały w projekcie Studium Wykonalności):
● Tunel dla pieszych przy przejściu w Cieszynie przy ulicy Bobreckiej został zasypany. PKP PLK S.A. tłumaczyło, że nie może być takiego obiektu pod przejściem rozjazdowym. Od 3 września 2023 roku przy dalszym planowanym wzroście ruchu kolejowego na szlaku do Goleszowa będzie to powodować dalsze perturbacje w ruchu pieszych w rejonie tego przejazdu.
● Brak wejścia od strony północnej na peron wyspowy Ustroń Polana, a także od zachodniej na peron nr 1 stacji Cieszyn.
● Znaczna zmiana układu torowego stacji Cieszyn. Rozjazd nr 11 od strony Goleszowa umożliwiający wjazd w kierunku zwrotnym na tor nr 3 z prędkością 80 km/h nie jest wykorzystywany.
● Brak decyzji (bądź przedłużające się decyzje administracyjne) w sprawie zamiany kategorii przejazdu kolejowego z D na F w Cieszynie w ciągu ulic Myśliwskiej/Gospodarskiej co skutkuje wprowadzeniem ograniczenia prędkości do 40/60 km/h w zależności od kierunku jazdy.
● Brak rozbudowy układu torowego stacji Wisła Uzdrowisko o dodatkowy zelektryfikowany tor postojowy (powód to brak funduszy przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.). Powoduje to w okresie weekendów od maja do września 2023 roku w pewnych porach dnia wyczerpaniem się przepustowości tej stacji na przyjęcie dodatkowych składów.

Rezerwy pod przyszłe inwestycje

Stacja Pierściec - możliwość wydłużenia peronu od strony południowej.
● Zbudowany rozjazd przy dawnym posterunku Sko1 w Skoczowie - umożliwia przejazd w kierunku Pogórza (Bielska-Białej).
● Zelektryfikowany tor postojowy w Cieszynie - obecnie (stan na sierpień 2023) jest niewykorzystywany. Jego długość użytkowa 170 m umożliwia tam postój m.in. dalekobieżnych elektrycznych zespołów trakcyjnych serii ED160 oraz ED161.
● Pozostawione miejsce pod rozbudowę układu torowego stacji Wisła Uzdrowisko (pod warunkiem przeniesienia szafy sterującej urządzeniami SRK).

Dodatkowe inwestycje realizowane sfinansowane przez PKP PLK S.A.

Należy z uznaniem odnotować wygospodarowanie przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach swojego skromnego budżetu środków finansowych na dodatkowe prace inwestycyjne. Pochłonęły one ok. 70-80 mln zł:
● Wymiana sieci trakcyjnej wraz z konstrukcjami wsporczymi (dotychczasowe pochodziły z lat 1973-1974) na szlakach między Bronowem a mostem nad doliną Łabajowa w Wiśle.
● Wymiana podkładów, częściowo tłucznia, po części konstrukcji wsporczych oraz sieci trakcyjnej na szlaku Chybie - Bieniowiec linii nr 157, wraz z przebudową rozjazdu nr 1 przy Bieniowcu.
● Remont torowiska oraz peronów stacji Wisła Głębce.
● Zabezpieczenie trzech osuwisk ziemi na szlaku Goleszów - Cieszyn wraz z ich odwodnieniem.
● Przebudowa czterech przepustów pochodzących z 1888 roku w rejonie Goleszowa (na szlakach do Ustronia i Cieszyna).
● Likwidacje kolizyjnych kabli (telekomunikacyjnych, zasilających itp.) między Skoczowem a Wisłą.
● Przebudowa w Wiśle odwodnienia od przejazdu kolejowego w rejonie ulicy Pawła Stellera do stacji Wisła Uzdrowisko.
● Przebudowa wiaduktu nad ulicą Władysława Reymonta w Wiśle.

Postawy miejscowych władz po rewitalizacji linii kolejowych

Miejscowa władza nie jest zainteresowana zapewnieniem swojej infrastruktury dla wzrastających potoków podróżnych na liniach do Wisły i Cieszyna oraz zwiększeniem ilość połączeń kolejowych. Władze Skoczowa i Ustronia nie chcą przejąć i zagospodarować częściowo pod potrzeby pasażerów budynków dworców Skoczów i Ustroń Zdrój. Włodarze Wisły oraz Ustronia szybko zapomnieli o dofinansowaniu dodatkowych kursów między tymi miastami, więc oferta przewozowa wynosi 1 pociąg w każdym kierunku co 120 minut w dni robocze i przez znaczną część weekendów. W Chybiu Mnich oraz w Skoczowie Bajerkach wzrastająca ilość zmotoryzowanych pasażerów pociągów pozostawia swoje pojazdy na klepiskach. Brakuje także parkingu P+R tylko dla podróżnych komunikacji zbiorowej przy głównej stacji w Cieszynie.

Podziękowania

Gdy podróżujemy nowoczesnymi pociągami po wyremontowanych torach zawsze warto pamiętać o tych osobach firmach, czy instytucjach, które zrealizowały ten projekt oraz zrewitalizowały nasze linie kolejowe:

Zobacz instytucje, firmy, czy urzędy zaangażowane w dofinansowanie, projekt oraz prace rewitalizacyjne na liniach kolejowych do Cieszyna i Wisły

Zobacz także:
Fotoreportaże z lat 2019 - 2023 z przebiegu prac rewitalizacyjnych
Podsumowanie robót z 2020 roku
Podsumowanie robót z 2021 roku

Opublikowano 13 sierpnia 2023 roku
Copyright © Koleje Śląska Cieszyńskiego 2007-
W górę strony