INFRASTRUKTURA PUBLICYSTYKA

Czy odcinek linii kolejowej nr 190 Skoczów - Bielsko-Biała Główna doczeka rewitalizacji? Błażej Forjasz

W cieniu trwającej rewitalizacji linii kolejowej z Bronowa do Wisły Głębce oraz z Goleszowa do Cieszyna toczą się działania w sprawie remontu linii kolejowej nr 190 między Skoczowem a stacją Bielsko-Biała Główna. Mając do dyspozycji znaczne środki finansowe z krajowego programu „Kolej Plus” (uchwała Rady Ministrów nr 151/2019 z dnia 3 grudnia 2019 roku w sprawie Programu Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Sieci Kolejowej), bądź Regionalnego Programu Operacyjnego dedykowanego inwestycjom infrastrukturalnym, które oprócz skrócenia czasu podróży niosą za sobą poprawę jakości powietrza, należy z nich korzystać. Z tego powodu właśnie Komisja Europejska zatwierdziła w dniu 17 marca 2020 roku projekt rewitalizacji linii z Bronowa do Wisły Głębce oraz z Goleszowa do Cieszyna. W takich przypadkach dofinansowanie unijne może sięgnąć nawet 85%.

Po opuszczeniu trasy łączącej Skoczów z Bielskiem-Białą Główną przez ostatnich przewoźników w 2013 roku, z wydatną pomocą polskiego narodowego zarządcy infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., który nie potrafił zapewnić ochrony swojego majątku oraz prawidłowo działających urządzeń sterowania ruchem kolejowym na tym odcinku, do pracy ruszyli złodzieje oraz przyroda.

Wydawało się, że sprawa obsługi komunikacyjnej tego obszaru została definitywnie zamknięta. W końcu istnieje (jeszcze darmowa dla samochodów osobowych) droga dwupasmowa łącząca Cieszyn z Bielskiem-Białą, a rozwój motoryzacji indywidualnej po tej stronie Olzy osiągnął niebotyczne rozmiary. Natomiast dla nie posiadających samochodów na równoległych do linii kolejowej ciągach komunikacyjnych oferta przewoźników autobusowych jest dobra.

Przytoczony w poprzednim akapicie fakt rozwoju motoryzacji spowodował totalne zakorkowanie się miast. Przy nieustannym kurczeniu się powierzchni ich centrów włodarze ratują się jak mogą podwyższając opłaty za parkowanie, zwiększając strefy płatnego parkowania, bądź w przypadku sklepów wielkopowierzchniowych wprowadzając opłaty za parkowanie. Z pewnością miasta naszego regionu, które tego jeszcze nie zrobiły w przeciągu paru najbliższych lat czeka ta ponura dla kierowców perspektywa. Drogi stają się coraz bardziej zakorkowane zgodnie z twierdzeniem Lewisa-Mogridge'a dotyczącym rozbudowy układów drogowych na obszarach miejskich i w konsekwencji wzrastaniem ruchu na nowych układach drogowych prowadzącym do ich ponownego zakorkowania się.

Tymczasem istnieje doskonała alternatywa. Linia kolejowa z Cieszyna do Skoczowa już jest w trakcie remontu i podniesienia do parametrów nigdy dotychczas w jej historii niespotykanych. Jej naturalne przedłużenie to do dzisiaj (i zapewne bardzo długo jeszcze) odcinek ze Skoczowa do Bielska-Białej Głównej. Linia kolejowa biegnie tu przez obszary o znacznym zaludnieniu (w powiecie cieszyńskim jest to 240 osób/km²): na odcinku Bielsko-Biała Wapienica - Grodziec Śląski trwa intensywna rozbudowa budownictwa jednorodzinnego oraz miejsc pracy czy usług, a w Bielsku-Białej linia ta przebiega przez obszary o znacznym zaludnieniu oraz obok miejsc pracy czy centrów handlowych. Może być wspaniałym przykładem linii aglomeracyjnej łączącej stale rozwijającą się zachodnią część aglomeracji bielskiej np. w relacjach Cieszyn - Wilkowice Bystra. Można na niej również zbudować nowe przystanki m.in. w Skoczowie (przy przejeździe z ulicą Górecką), w Pogórzu (przy starej drodze do Bielska-Białej), Jasienicy (przy drodze do Strumienia), czy na szlaku Bielsko-Biała Wapienica - Jaworze Jasienica.

W chwili obecnej odcinek Skoczów - Bielsko-Biała Główna jest w fatalnym stanie technicznym. Po części zdeelektryfikowany, z silnie zanieczyszczoną podsypką oraz szynami nawet z 1973 roku. Zdegradowane technicznie są obiekty inżynieryjne, w tym wiele przepustów jeszcze z 1888 roku. Podkłady to w większości kwalifikujące się do wymiany spróchniałe drewniane jak i popękane strunobetonowe, a część podtorza oraz nasypów należy wzmocnić. Konieczna jest rewitalizacja 22 kilometrów tej linii wraz z całościową wymianą sieci trakcyjnej i odbudową urządzeń SRK na trzech stacjach kolejowych. Szacunkowe koszty inwestycji wyliczone przez ekspertów zamykają się w kwocie co najmniej 160 mln zł netto. Dla porównania koszt rewitalizacji szlaku o długości 10 km między Goleszowem a Cieszynem wraz z całkowitą wymianą sieci trakcyjnej i przebudową układu torowego i peronów stacji Cieszyn wyniósł ok. 75 mln zł netto.

W sprawie rewitalizacji tego odcinka toczą się równolegle działania wielu osób. Wielokrotnie podejmuje je radny Sejmiku Województwa Śląskiego pan Andrzej Molin: m.in. w styczniu 2020 otrzymał odpowiedź na swoją interpelację w sprawie włączenia rewitalizacji tego odcinka do programu „Kolej Plus” w formie opisania tegoż programu i obietnicy analizy możliwości partycypacji samorządu województwa w rewitalizacji linii kolejowych.

O kolejne informacje w tej sprawie wnioskował w interpelacji poseł na Sejm Przemysław Koperski w dniu 7 kwietnia 2020 roku. W odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury pan Andrzej Bittel wskazał, że zgodnie z opinią Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego przedmiotowe zadanie może być realizowane w perspektywie od 2021 roku z poziomu finansowania przez środki krajowe(!). Urząd Marszałkowski nadal forsuje swój projekt linii kolejowej łączącej Orzesze Jaśkowice przez Tychy do Oświęcimia z budową linii kolejowych m.in. na czynnych miejscach występowania szkód górniczych (rejon Lędzin oraz Nowego Bierunia). Pojawiła się także kwota (zapewne brutto) wyliczona przez PKP PLK S.A.: 217 mln zł dla rewitalizacji odcinka Skoczów - Bielsko-Biała Gł.

Nasz portal z kolei otrzymał 21 maja 2020 roku odpowiedź od Marszałka Województwa Śląskiego pana Jakuba Chełstowskiego na pismo w sprawie włączenia do programu „Kolej Plus” projektu rewitalizacji linii nr 190 między Skoczowem a Bielskiem-Białą Główną, z której wynika, że jedyną możliwością jest jego realizacja z połączeniem Katowic z Jastrzębiem-Zdrojem (mimo iż ten program jest listą otwartą potencjalnych inwestycji!). Cóż, życzymy powodzenia w odbudowie odcinka Orzesze - Żory, obsługi pociągami peryferyjnego dworca w Żorach, czy odbudowy linii z Pawłowic do Jastrzębia-Zdroju po czynnych szkodach górniczych oraz próbie sensownego trasowania linii kolejowej w Jastrzębiu-Zdroju, mieście może ciekawie zaplanowanym, ale nie pod kątem obsługi przez transport kolejowy (ruch pasażerski na linii nr 159 zakończył się tam już w 2001 roku). Całości dopełnia fakt konieczności budowy przynajmniej 3 toru na odcinku Katowice (Brynów podg) - Katowice Ligota. Na korzyść tego projektu przemawia fakt planowanego jeszcze przez co najmniej 50 lat wydobycia węgla kamiennego w tym mieście oraz niska jakość przewoźników drogowych obsługujących tą trasę.

Nasze stanowisko w sprawie tej inwestycji zostało przedstawione w tygodniku „Głos Ziemi Cieszyńskiej” (nr 20/2020 z dnia 22 maja 2020 roku) za co dziękujemy!

Z kolei z najnowszego pisma do naszego czytelnika pana Jacka Kubasiaka PKP PLK S.A. potwierdziła niewielkie zainteresowanie tą inwestycją Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ale z drugiej strony wskazuje program „Kolej Plus” jako najbardziej dla niej wskazany.

Walczymy zatem dalej o tą inwestycję! Poniżej przekazujemy adresy e-mail marszałka Województwa Śląskiego, Departamentu Komunikacji i Transportu Urzędu Marszałkowskiego województwa śląskiego, radnych, posłów, czy Przewodniczącego Sejmiku Śląskiego z naszego regionu. Jeszcze nie wszystko stracone i dlatego warto działać!

marszal(at)slaskie.pl - marszałek Województwa Śląskiego pan Jakub Chełstowski

transport(at)slaskie.pl - Departament Komunikacji i Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

biuro.poselskie.koperski(at)gmail.com - poseł na Sejm z okręgu bielskiego pan Przemysław Koperski

grzegorz.puda(at)sejm.pl - poseł na Sejm z okręgu bielskiego pan Grzegorz Puda

stanislaw.szwed(at)sejm.pl, stanislawszwed.biuro(at)onet.pl - poseł na Sejm z okręgu bielskiego pan Stanisław Szwed

jan.kawulok(at)slaskie.pl - radny Sejmiku Województwa Śląskiego pan Jan Kawulok, Przewodniczący Sejmiku

andrzej.molin(at)slaskie.pl - radny Sejmiku Województwa Śląskiego pan Andrzej Molin

prezydent(at)um.bielsko.pl - prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski

um(at)um.skoczow.pl - burmistrz Skoczowa pan Mirosław Sitko


Pamiętajmy, że niemożliwe nie istnieje co pokazały nasze działania w sprawie rewitalizacji odcinka Goleszów - Cieszyn, która bardzo długo nie miała zapewnionego dofinansowania do deficytu po otwarciu ofert w przetargu i istniała jeszcze w zeszłym roku realna groźba braku tego remontu!

Zobacz też:
„Po owocach ich poznacie” - dotychczasowe działania gmin i powiatów leżących na szlaku kolejowym Skoczów - Bielsko-Biała Główna w celu jego rewitalizacji

Opublikowano 11 lipca 2020 roku
Copyright © Koleje Śląska Cieszyńskiego 2007-
W górę strony