RELACJE, POŁĄCZENIA ZBIORY ZDJĘĆ

Zawieszenie pociągów do Piotrowic Radosław Kazimierowicz

Dzień 28 lutego 2021 roku był pod względem akcentów kolejowych na Śląsku Cieszyńskim przede wszystkim ostatnim dniem kursowania pociągów pomiędzy Skoczowem a Wisłą Głębce szlakami ze starym, niedoinwestowanym torowiskiem oraz infrastrukturą oczekującą na remont kapitalny. W cieniu dokumentowania przez wielu ostatnich chwil eksploatacji wysłużonych stacji i przystanków na tym ciągu komunikacyjnym mijał dzień, w którym po stronie czeskiej kursowały ostatnie planowe pociągi osobowe w relacji z Dziećmorowic do Piotrowic. Fakt ten został podyktowany rekonstrukcją szlaku dla tejże relacji, a tym samym zaplanowaniem zastępczej komunikacji autobusowej na czas prac (uruchomienie komunikacji autobusowej wiąże się z realizacją skomunikowań z pociągami w stacji Dětmarovice). W związku z nikłą frekwencją w tej relacji jak również wobec pojawiających się nieoficjalnych informacji pojawiła się wieść o tym, iż ostatecznie po finalizacji inwestycji modernizacyjnej na trasie z Dziećmorowic do stacji granicznej w Piotrowicach nie wrócą już znane lokalne połączenia obsługiwane wagonami motorowymi.

Rzeczywiście, pociągi zgodnie z naszymi obserwacjami były wykorzystywane głównie przez pracowników kolei dojeżdżających z lub do Piotrowic na różne godziny czy zmiany. W tej konkretnej relacji Dětmarovice to tylko stacja przesiadkowa w sąsiedztwie tutejszej elektrowni, a zlokalizowany na trasie przystanek w Zawadzie funkcjonujący jako pierwszy na Śląsku Cieszyńskim kolejowy przystanek na żądanie, był zwyczajowo bardziej punktem zainteresowania pasjonatów fotografii kolejowej oczekujących na przejazd pociągów towarowych z granicy w głąb Republiki Czeskiej. Mizerne wyniki frekwencyjne, a dodatkowo ograniczenia w przemieszczaniu się wynikające z pandemii koronawirusa i cięcia w regularnych kursach między innymi także na czeskiej sieci kolejowej były dodatkowym czynnikiem związanym z planowanym zawieszeniem. Wobec poznanych planów w ostatnim dniu przed zawieszeniem kursowania pociągów, pomiędzy pociągami nr 3029 oraz 3034 na indywidualne zamówienie zrealizowano także kurs dawną linią, a obecnie bocznicą do niszczejącej stacji Karviná město. Taki kurs został zrealizowany z pomocą pracownika spółki ČD Cargo, który z konieczności pilotował jazdę pociągu, jako że maszyniści Českých drah nie posiadają znajomości tego szlaku, a w zasadzie formalnie bocznicy.

Opublikowano 14 kwietnia 2021 roku
Copyright © Koleje Śląska Cieszyńskiego 2007-
W górę strony