PUBLICYSTYKA RELACJE, POŁĄCZENIA

Rewolucja kolejowa nadchodzi na Śląsk Cieszyński (3 września 2023 roku) Błażej Forjasz


Linie kolejowe po polskiej stronie Śląska Cieszyńskiego otrzymały prezent od losu. Najjaskrawszym przykładem jest tu szlak linii kolejowej nr 190 łączący Goleszów z Cieszynem. Jest to również typowy przykład upadku linii kolejowej w Polsce od lat 90., a także jego odbudowy z funduszy unijnych:

● 1992 rok - ostatni rok, w którym zwiększano ilość pociągów pasażerskich na tym szlaku
● 1997 rok - obniżenie prędkości do 30 km/h z powodu braku inwestycji odtworzeniowych
● 2007 rok - budowa drogi ekspresowej między Świętoszówką a Cieszynem
● 2009 rok - zawieszenie przewozów pasażerskich
● 2013 - wyłączenie z eksploatacji przez zarządcę infrastruktury kolejowej (PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Zakład Linii Kolejowych w Sosnowcu) po wcześniejszym doprowadzeniu przez niego tego odcinka do śmierci technicznej
● 2014 rok - liczne kradzieże nie pilnowanej przez Straż Ochrony Kolei (SOK) i Policję infrastruktury szlaku kolejowego
● 2015 - dopisanie do projektu rewitalizacji linii Bronów - Wisła Głębce szlaku Goleszów - Cieszyn
● 2017 rok - założenie zaledwie 3 par pociągów w studium wykonalności rewitalizacji tego odcinka. Interwencja unijnej inicjatywy JASPERS, zwiększenie planowanej oferty przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego do 6 par pociągów
● 2019 rok - wyasygnowanie dodatkowych funduszy w kwocie 110 mln zł do sfinansowania deficytu po aukcji elektronicznej przetargu na rewitalizację linii do Wisły i Cieszyna
● Lata 2020-2022 - rewitalizacja odcinka Goleszów - Cieszyn wraz z ponowną elektryfikacją. Uzyskanie najlepszych w historii tej linii kolejowych parametrów technicznych - 80 km/h.
● Wrzesień 2022 roku - wznowienie ruchu pasażerskiego (7 par pociągów).
● Kwiecień 2023 roku - wznowienie ruchu towarowego.

Dzięki obiecującej ofercie oraz prędkościom uzyskanym na tej linii kolejowej, wraz z konkurencyjnymi cenami biletów, osoby działające w naszym portalu rozreklamowały w 2022 roku połączenia kolejowe z Cieszyna oraz Wisły. Zapełnienie składów głównie stałymi pasażerami powoli rośnie i osiągnęło w maju 2023 roku codzienne potoki pasażerskie między Goleszowem a Cieszynem w dni robocze rzędu 400 osób (w piątki nawet 500 osób). W wakacje letnie pociągi do Cieszyna przyciągnęły ruch turystyczny.

Dzięki powyższym faktom oraz zainteresowaniu m.in. Naszych Czytelników, Radnego Sejmiku Województwa Śląskiego śp. Andrzeja Molina oraz możliwościach organizacyjnych organizatora przewozów kolejowych w województwie Śląskim podjęto decyzję o znacznym zwiększeniu oferty przewozowej na tym szlaku z dniem 3 września 2023 roku. Od tego dnia w dni robocze będzie kursowało 10 par pociągów (20 pociągów w obu kierunkach), natomiast w weekendy będzie to 8 par (16 w obie strony)!

Zobacz plakat reklamujący zwiększenie połączeń od 3 września 2023 roku naszego autorstwa

W związku z tym zostaną spełnione uwagi mieszkańców, turystów oraz obecnych pasażerów w postaci:

● Zabezpieczenia dojazdu od Skoczowa do Cieszyna na 7 rano w dni robocze
● Zabezpieczenia odwozu z Cieszyna do Skoczowa po 15 w dni robocze
● Likwidacji 4 godzinnej przerwy w połączeniach - z Goleszowa nowy skład pojedzie po 11, z Cieszyna po 12. Obydwa pociągi będą skomunikowane w goleszowskiej stacji z połączeniami z Katowic przez Skoczów, Chybie Mnich

Zostanie to osiągnięte dzięki zmianie organizacji ruchu dotychczasowego pojedynczego pojazdu kolejowego, który obecnie (stan na sierpień 2023) stoi bezczynnie w Skoczowie w godzinach 5:45 - 7:10, w Goleszowie między 10:20 a 13:10 oraz w Cieszynie między 15:30 a 16:25. Teraz ten pojazd obsłuży kolejne potoki podróżnych oczekujących zwiększenia liczby pociągów do Cieszyna.

Zobacz plakatowe rozkłady jazdy ze stacji i przystanków z odcinka Skoczów - Cieszyn ważne od 3 września 2023:

- Cieszyn
- Cieszyn Uniwersytet
- Bażanowice
- Goleszów Górny
- Goleszów
- Skoczów Bładnice
- Skoczów

Negatywnymi zmianami od 3 września 2023 będzie skrócenie relacji większości pociągów z Cieszyna do Goleszowa, co będzie powodowało niepotrzebne przesiadki nawet na tych krótkich relacjach z cieszyńskiej stacji do Skoczowa Bładnic i Skoczowa (byłoby to jeszcze akceptowalne w przypadku przesiadek realizowanych na tym samym peronie). Wciąż brakuje weekendowych połączeń do Katowic i w kierunku Cieszyna obsługujących przystanki Skoczów Bajerki oraz Skoczów Bładnice o 8 rano i po godzinie 18.

Dziękujemy wszystkim osobom korzystającym z połączeń kolejowych na liniach kolejowych do Wisły i Cieszyna oraz zaangażowanym w rozwój oferty przewozowej na nich.

P.S. Od 10 grudnia 2023 roku przewoźnicy kursujący do Wisły i Cieszyna planują skomunikowania w Goleszowie pomiędzy połączeniami do i z Cieszyna z pociągami dalekobieżnymi do i z Warszawy oraz Olsztyna, a także zwiększenie wzajemnych skomunikowani w goleszowskiej stacji na ciągu Cieszyn - Wisła Głębce (i z powrotem).

Opublikowano 27 sierpnia 2023 roku
Copyright © Koleje Śląska Cieszyńskiego 2007-
W górę strony