INFRASTRUKTURA

Efekty prac torowych na linii kolejowej nr 90 Zebrzydowice - Cieszyn (2023 rok) Błażej Forjasz

Kolejne linie kolejowe po polskiej stronie Śląska Cieszyńskiego powracają do swojego pierwotnego stanu technicznego. W 2023 roku dzięki inwestycji sfinansowanej ze środków własnych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na linii kolejowej nr 90 pracowała m.in. maszyna torowa Plasser & Theurer AHM 800 R. Była to kontynuacja prac od 2018 roku, których rezultatem było podwyższenie prędkości drogowej z 40 do 60 km/h. W 2023 roku skupiono się na naprawie podtorza, wymianie tłucznia, szyn, odbudowie odwodnienia oraz przede wszystkim przebudowie będących w złym stanie technicznym obiektów inżynieryjnych.

Prace maszyny AHM 800 R polegające na budowie nowego podtorza i wymianie tłucznia odbyły się w rejonie Kończyc Małych oraz Pogwizdowa. W tych miejscach naprawiono także odwodnienie linii kolejowej łączącej Zebrzydowice z Cieszynem. W rejonie Kaczyc z kolei wymieniono szyny. Wzdłuż całej linii kolejowej nr 90 wyremontowano bądź przebudowano kolejowe obiekty inżynieryjne (wraz z przebudową wiaduktu drogowego w ciągu ulicy Janusza Korczaka w Kończycach Małych - inwestycja zewnętrzna) oraz wybudowano kilkanaście nowych słupów trakcyjnych.

Ze względu na planowaną zmianę przebiegu linii kolejowej nr 90 między Kończycami Małymi a Zebrzydowicami w związku z planowaną modernizacją linii kolejowej nr 93, nie poczyniono żadnych prac na tym odcinku. Będą one wykonane w 2025 roku, co skutkować będzie wielomiesięcznym zamknięciem torowym.

Z uwagi na znaczny ruch towarowy nawierzchnię linii stanowią zgrzewane szyny typu 60 E1 ułożone na podkładach strunobetonowych PS83 i położone na podsypce tłuczniowej.

W dalszym ciągu w złym stanie technicznym jest sieć trakcyjna oraz konstrukcje wsporcze pochodzące przeważnie z 1983 roku, kiedy była przeprowadzona elektryfikacja tej linii kolejowej.

Efektem zakończonych prac jest likwidacja wszystkich ograniczeń prędkości na linii ze względu na jej stan techniczny. W związku z tak szerokimi pracami torowymi oraz na obiektach inżynieryjnych oczekiwane są efekty również w postaci poprawy prędkości drogowej dla pociągów pasażerskich. Obecnie (stan na 2024 rok) kursuje tam pięć codziennych par pociągów pasażerskich oraz nieregularne pociągi towarowe.

Fotografie zostały wykonane 6 kwietnia 2024 roku.

Opublikowano 11 kwietnia 2024 roku
Copyright © Koleje Śląska Cieszyńskiego 2007-
W górę strony