Linią 170 do granic Śląska Cieszyńskiego

lipiec 2008 / luty 2011 / maj 2020

Linia nr 170 z Zebrzydowic do Moszczenicy - jedna ze sztandarowych śląskich budów kolejowych lat 30., łącząca Cieszyn z Górnym Śląskiem, przeszła do historii na początku XXI wieku. Po zawieszeniu przewozów pasażerskich w roku 1997 i towarowych w 1999 była systematycznie demontowana i rozkradana, a w obecnej chwili jedyną po niej pozostałością są obiekty inżynieryjne - nasypy, wiadukty, mosty i niektóre zabudowania stacyjne. Fotorelacja prezentuje to co zostało do dziś po tej linii na obszarze Śląska Cieszyńskiego.

lipiec 2008

Post Scriptum z lutego 2011

Torowisko, które widać jeszcze na zdjęciach z roku 2008 obecnie już nie istnieje. Najprawdopodobniej niedawno zostało usunięte, wskazywać na to mogą świeżo ścięte drzewa w miejscu, gdzie linie 93 i 170 rozgałęziały się. Również podkłady kolejowe zostały stamtąd zabrane. Po nieco ponad 11 latach od zawieszenia ruchu towarowego jedynie kilka mostów, wiaduktów oraz słupków kilometrażowych wskazuje, że linia 170 biegła kiedyś przez Śląsk Cieszyński.

Post Scriptum z maja 2020

Od czasu ostatniej wizyty na odcinku linii 170 na terenie Śląska Cieszyńskiego zaszły spore zmiany: po roku 2013 zlikwidowano wiadukt nad ulicą Skotnicką, czym przerwano przebieg nasypu prowadzącego dawniej linię, a następnie w latach 2017-2020 etapami zbudowano na jej starotorzu w Zebrzydowicach fragment Żelaznego Szlaku Rowerowego. W tym celu położono nawierzchnię bitumiczną, zamontowano barierki oraz oznakowanie, wykorzystano również dawny most kolejowy nad Piotrówką i wiadukt nad ulicą Asnyka, co uratowało te obiekty przed zniszczeniem (stało się tak niestety z obiektami tego typu w Jastrzębiu-Zdroju). Zagospodarowany został w ten sposób fragment linii od ulicy Skotnickiej do granic Śląska Cieszyńskiego w Zebrzydowicach. Z pozostałości dawnej infrastruktury kolejowej widoczne są tu jeszcze pojedyncze słupki kilometrażowe i podstawy słupów elektrycznej sieci trakcyjnej, a miejsce, gdzie znajdował się przystanek kolejowy Zebrzydowice Przystanek zostanie z inicjatywy portalu Koleje Śląska Cieszyńskiego i dzięki gminie Zebrzydowice oznakowane specjalną tablicą. Na pozostałym odcinku dawnej linii kolejowej od stacji w Zebrzydowicach zachował się krótki odcinek torowiska w obrębie stacji, a w dalszym przebiegu pozostało parę słupków kilometrażowych czy podstaw słupów podtrzymujących sieć elektryczną, a starotorze jest tu mocno zarośnięte.

Zaktualizowano 9 maja 2020 roku
Copyright © Koleje Śląska Cieszyńskiego 2007-
W górę strony