Linią 170 do granic Śląska Cieszyńskiego lipiec 2008 / luty 2011

Linia nr 170 z Zebrzydowic do Moszczenicy - jedna ze sztandarowych śląskich budów kolejowych lat 30., łącząca Cieszyn z Górnym Śląskiem, kilka lat temu przeszła do historii. Po zawieszeniu przewozów pasażerskich w roku 1997 i towarowych w 1999 była systematycznie demontowana i rozkradana, a w obecnej chwili jedyną po niej pozostałością są obiekty inżynieryjne - nasypy, wiadukty, mosty i zabudowania stacyjne. Fotorelacja prezentuje to co zostało do dziś po tej linii na obszarze Śląska Cieszyńskiego.

Post Scriptum z lutego 2011
Torowisko, które widać jeszcze na zdjęciach z roku 2008 obecnie już nie istnieje. Najprawdopodobniej niedawno zostało usunięte, wskazywać na to mogą świeżo ścięte drzewa w miejscu, gdzie linie 93 i 170 rozgałęziały się. Również podkłady kolejowe zostały stamtąd zabrane. Po nieco ponad 11 latach od zawieszenia ruchu towarowego jedynie kilka mostów, wiaduktów oraz słupków kilometrażowych wskazuje, że linia 170 biegła kiedyś przez Śląsk Cieszyński.

Opis linii i stacji/przystanków na niej położonych można znaleźć tutaj.


Copyright © Koleje Śląska Cieszyńskiego 2007-
W górę strony