Jest znowu dobrze 2023 rok

Druga połowa 2023 roku na liniach kolejowych Śląska Cieszyńskiego to ciągłe starania o zwiększenie zapełnień pociągów na liniach do Wisły Głębiec oraz Cieszyna od strony Goleszowa. Na pierwszej linii zaowocowały one kompromitacją miejscowego przewoźnika kolejowego już na majówkę 2023 roku (niedostosowaniem oferty do potoków pasażerskich), co skutkowało koniecznością natychmiastowej rewizji umowy z organizatorem przewozów i podobnie jak w ruchu towarowym uruchomieniem dodatkowych pociągów pasażerskich w ramach wolnej przepustowości.

Na linii cieszyńskiej z kolei dla dopasowania oferty przewozowej do rosnących potoków pasażerskich zwiększono liczbę pociągów na szlaku do Goleszowa, jednocześnie skracając je do tej stacji. Tu również nie odbyło się bez kompromitacji w postaci organizacji ruchu od 3 września 2023 roku i wydłużenia drogi przesiadki w goleszowskiej stacji o przeszło 100-150 metrów, co skutkowało rezygnacją wielu pasażerów z transportu kolejowego. Na szczęście zarówno ten błąd, jak i pozostałe zostały szybko naprawione. Od 10 grudnia 2023 roku w Goleszowie są realizowane skomunikowania pomiędzy pociągami cieszyńskimi a dalekobieżnymi do Warszawy i Olsztyna.

W ruchu towarowym pociągi masowe przez Goleszów zaczęły kursować w celu obsługi m.in. cieszyńskiej elektrociepłowni.

Zachęcamy do obejrzenia poniższego fotoreportażu o rozwoju oferty kolejowej na Śląsku Cieszyńskim.

Zobacz także:
Rewolucja kolejowa nadchodzi na Śląsk Cieszyński (3 września 2023 roku)

Tekst i zdjęcia: Błażej Forjasz i Mateusz Turski

Opublikowano 30 grudnia 2023 roku
Copyright © Koleje Śląska Cieszyńskiego 2007-
W górę strony