Lískovec u Frýdku
stacjaLipina-Karlshütte (1871-1921) Lipina-Karlova Huť (1921-1925) Lískovec u Frýdku (1925-1939) Leskowitz bei Friedeck (1939-1945) Lískovec u Frýdku (1945-1950) Lískovec (1950-1955) Místek-Lískovec (1955-1959) Lískovec u Frýdku (1959-)

Tablica przyjazdów | Bieżące przyjazdy | Tablica odjazdów | Bieżące odjazdy

Stacja w Leskowcu powstała tuż obok działającej tu od roku 1833, należącej do Komory Cieszyńskiej, huty Karola i od początku związana była właśnie z tym zakładem (w kolejnych latach przekształconym w walcownię metali). W roku 1979 miejscowość została przyłączona do Frydku-Mistku.

W powstałym w okresie dwudziestolecia międzywojennego modernistycznym budynku dworcowym znajduje się poczekalnia (kasa biletowa została zamknięta 1 grudnia 2019 roku ze względów ekonomicznych) oraz pomieszczenia obsługi stacji, a na teren walcowni prowadzi przejście nadziemne (wybudowane w latach 60. XX wieku), gdyż jeśli chodzi o ruch pasażerski to stacja obsługuje głównie jej pracowników. Tuż obok dworca znajduje się magazyn stacyjny z rampą. Bezpośrednio ze stacji prowadzi również szereg torów na tereny walcowni metali (obecnie eksploatowanych w różnym zakresie).

Ciekawostką jest tor bocznicowy prowadzący ze stacji do Świadnowa, który przebiega przez rzekę Ostrawicę stalowym mostem pośrodku jezdni (ulica Nádražní). Wybudowany został w latach 50. XX wieku, początkowo do transportu transformatorów dla zakładu energetycznego, a w kolejnych latach powstawały następne jego odnogi. Obsługuje on nadal wymieniony zakład (dawniej również kopalnię węgla kamiennego Staříč I), ciepłownię i zakłady produkcji konstrukcji stalowych.

Stacja położona jest na wysokości 270 m n.p.m.

Na mapie ↴


Galeria (kliknij aby powiększyć zdjęcie)

Zaktualizowano 11 czerwca 2023 roku
Copyright © Koleje Śląska Cieszyńskiego 2007-
km
18
923
W górę strony