INFRASTRUKTURA

Remonty przejazdów na linii 190 Mateusz Penkala

Na początku grudnia 2008 roku oddano do użytku trzy nowe przejazdy na linii Bielsko - Cieszyn:
- w kilometrze 2,795 (przejazd z ul. Listopadową w Bielsku-Białej)
- w kilometrze 3,302 (przejazd z ul. Wita Stwosza na przystanku Bielsko-Biała Górne)
- w kilometrze 20,175 (przejazd na tzw. "starej drodze" do Skoczowa - ul. Bielska w Pogórzu).

Przejazdy te były przejazdami kategorii A, czyli obsługiwanymi przez dróżnika. Obecnie, po przebudowie, przejazdy te są przejazdami kategorii B, czyli przejazdami z samoczynną sygnalizacją świetlną i półrogatkami (ssp).

Zakres prac obejmował zabudowę urządzeń przejazdowych typu SPA-5 oraz remont nawierzchni przejazdów kolejowych. Wykonawcą zadania był Bombardier Transportation Polska sp. z o.o. Katowice. Wykonawcą robót torowych była firma Wtórplast sp. z o.o. Bielsko-Biała, natomiast wykonawcą robót srk (prace związane z ułożeniem w ziemi infrastruktury sterowania ruchem kolejowym) firma Lemix sp. z o.o. z Łodzi.

Prace zostały podzielone na 3 fazy:
faza 1: Budowa urządzeń przejazdowych ssp w km 2,795; 3,302; 20,175
faza 2: Remont przejazdów kolejowych w kilometrze 2,795 i 3,302
faza 3: Remont przejazdu kolejowego w kilometrze 20,175

Przeprowadzone prace związane z zabudowaniem urzadzeń przejazdowych obejmowały:
- budowę sieci kablowych dla urzadzeń srk
- zamontowanie szaf kontenerowych i kamer monitorujących przejazdy
- zainstalowanie oświetlenia na przejazdach
- oznaczenie przejazdów odpowiednimi znakami
- zabudowę czujników torowych sterujących ssp
- postawienie następujących tarcz ostrzegawczych przejazdowych (Top): Top 27 w km 2,750; Top 28 w km 3,515; Top 33 w km 2,582; Top 34 w km 4,022; Top 201 w km 19,450 i Top 202 w km 20,895
- zabudowę sześciu elektromagnesów SHP (po dwa na każdy przejazd)
- budowę łączności strażnicowej do szafy kontenerowej na przejeździe
- zabudowę powtarzaczy ssp (urządzeń informujących o aktualnym stanie przejazdów) na nastawni w Wapienicy i Pogórzu

Z kolei prace związane z remontem przejazdów objęły:
- wymianę nawierzchni toru na przejeździe
- wymianę płyt przejazdowych
- wykonanie odwodnienia podtorza

Już początkiem października pojawiły się na przejazdach oznaczenia dla ekip remontowych, pokazujące umiejscowienie przyszłych urządzeń. Prace zaczęły się w drugiej połowie października. W pierwszej kolejności rozpoczęto kopanie rowu pod okablowanie. Przy tej okazji, w okolicy przystanku Bielsko-Biała Górne uszkodzono światłowód telekomunikacyjny, jednak ekipa Telekomunikacji jeszcze tego samego dnia usunęła awarię. Następnym etapem była wymiana torowiska i płyt na przejeździe. Przy tej okazji wyremontowano kilkaset metrów torowiska w okolicy posterunku dróżniczego nr 3 w Starym Bielsku, gdzie stan toru był fatalny (oprócz spróchniałych podkładów m.in. szyny z 1926 roku). Podbito również kilkanaście metrów torowiska w okolicy przejazdu na przystanku Bielsko-Biała Górne. Na przejazdach w Bielsku umieszczono szyny S-49 na podkładach drewnianych, natomiast na przejezdzie w Pogórzu, nowy fragment torowiska ułozono na podkładach strunobetonowych z mocowaniem sprężystym. Następnie zamontowano na szlaku tarcze ostrzegawcze przejazdowe (Top), informujące maszynistę czy przejazd samoczynny jest zamknięty czy nie. W ostatnim etapie zamontowano sygnalizację i półrogatki, oraz podgląd kamer na przejazd (po 4 kamery na każdy przejazd).

Oczywiście nie obyło się bez wpadek. Przez nieomal tydzień, lampy na przejezdzie w Bielsku Górnym mrugały na czerwono przez 24h/dobę wywołując dezorientację wśród kierowców. Lampy te były nieudolnie zaklejone workami foliowymi, jednak niewiele to dawało. Silnik jednej z rogatek na tamtejszym przejeździe był przez pewien czas prowizorycznie zamontowany na fragmencie drewnianej palety i przypięty do niej łańcuchem zamykanym na kłódkę.

W końcu 17 grudnia uruchomiono wszystkie trzy przejazdy, likwidując tym samym trzy posterunki dróżnicze: posterunek nr 3, posterunek przy przystanku osobowym Bielsko-Biała Górne oraz posterunek nr 21 w Pogórzu. Końcem grudnia 2008 roku wyburzono budynek posterunku dróżniczego nr 21, natomiast pod koniec stycznia 2009 wyburzono budynek posterunku nr 3 (budynki te pamiętały czasy otwarcia linii). Posterunek przy przystanku Bielsko-Biała Górne znajdował się w budynku poczekalni, który stoi nadal. Część, w której urzędował dróżnik jest zamknięta kratą a urządzenia łączności z posterunkiem 3 i posterunkiem zwrotniczym SkpA w Wapienicy zostały zdemontowane. Obecnie na linii Bielsko - Cieszyn został tylko jeden posterunek dróżniczy, mianowicie posterunek nr 12 w Jasienicy, obsługujący bardzo ruchliwy przejazd na "krzyżówce" w Jasienicy.

Oczywiście inwestycja ta na pewno w długiej perspektywie czasu okaże się opłacalna. Rodzi się jednak pytanie: dlaczego wyremontowano z takim rozmachem, zabudowano tak wiele nowoczesnych urządzeń (6 tarcz ostrzegawczych przejazdowych! Łącznie na linii Bielsko - Cieszyn jest ich aż 10. Dla porównania na odcinku Bielsko-Biała - Katowice są tylko DWIE tarcze ostrzegawcze przejazdowe) skoro prędkość szlakowa w tych miejscach oscyluje w granicach 30 - 40 km/h? Czy priorytetem nie powinna być modernizacja torowiska?

Po 23 dniach od uruchomienia tych nowoczesnych przejazdów zlikwidowano pociągi osobowe z Bielska-Białej do Cieszyna.

Przejazd z ul. Listopadową w Bielsku-BiałejPrzejazd z ul. Wita Stwosza na przystanku Bielsko-Biała GórnePrzejazd na tzw. "starej drodze" do Skoczowa - ul. Bielska w Pogórzu

Autorem zamieszczonych zdjęć jest Mateusz Penkala.
Copyright © Koleje Śląska Cieszyńskiego 2007-
W górę strony