HISTORIA INFRASTRUKTURA RELACJE, POŁĄCZENIA WSPOMNIENIA

Przewozy popiołów linią 190 do likwidowanej KWK „Morcinek” w 1998 i 1999 roku Błażej Forjasz

W 1998 roku rozpoczęto likwidację najmłodszej kopalni węgla kamiennego w Polsce - KWK „Morcinek” w Kaczycach. Operacja ta wymagała również zaangażowania transportu kolejowego. W 1998 oraz 1999 roku ówczesne Polskie Koleje Państwowe uruchomiły przewozy popiołów do zasypywanych szybów „Morcinka”. Składy były złożone z lokomotywy ET22 oraz kilkunastu wagonów cystern do przewozu popiołu (własności rybnickiego przedsiębiorstwa „Utex”).

Kursowały one odcinkiem Skoczów - Cieszyn (i zapewne również linią 157), co było dawno niewidzianym widokiem na trasie, gdzie słaby ruch towarowy reprezentowany był tylko przez pociąg zdawczo-manewrowy relacji Zabrzeg Czarnolesie - Ustroń prowadzony przez lokomotywę spalinową SM42. Z racji ówczesnego sporego ruchu pasażerskiego na liniach 157, 190 (na tej dodatkowo zmniejszono przepustowość z powodu obniżenia prędkości z 50 do 30 km/h w dniu 24 maja 1998 roku) oraz 90 (na tej linii wraz z intensywnym ruchem towarowym do i z Czech) można było spotkać stojące na stacjach w Goleszowie, czy Cieszynie składy oczekujące na „wolną drogę”. Kursowały one o różnych porach dnia, zazwyczaj widziałem je rano, bądź po południu jadące z Goleszowa do Cieszyna. W drugą stronę te składy nie były spotykane, co świadczy, że wracały przez Zebrzydowice.

Kursujące składy towarowe prowadzone sześcioosiową lokomotywą towarową nie wpływały pozytywnie na i tak zły stan infrastruktury szlaku Goleszów - Cieszyn, która nawet przed 1990 rokiem z racji niekorzystnych parametrów technicznych (łuki o małym promieniu, dość duże różnice wzniesień) miała prędkość pociągów towarowych ograniczoną do 30 km/h.

Czy ktoś z czytelników ma zdjęcie tego składu ze Śląska Cieszyńskiego? Redakcja.
Copyright © Koleje Śląska Cieszyńskiego 2007-
W górę strony