HISTORIA

Kapliczka w Wapienicy Łukasz Maryńczak
Mateusz Penkala

Mało kto wie, że nieopodal plebanii kościoła św. Franciszka z Asyżu znajduje się maleńka, murowana kapliczka. Wewnątrz znajduje się tablica pamiątkowa o treści: „Na cześć i chwałę Bogu Najśw. Maryi Pannie kaplice wybudował Handzel Franciszek kolejarz założyciel i fundator Kościoła kat. w Wapienicy w 1930r.”

W istocie, Franciszek Handzel, który był konduktorem PKP założył w 1925 roku stowarzyszenie, mające doprowadzić do budowy w większości wówczas ewangelickiej Wapienicy kościoła katolickiego. W skład stowarzyszenia weszli również: zastępca przew. Józef Herok, rzeźnik, sekretarz: Ignacy Jurczyk, tokarz, skarbnik: Kubosz Franciszek, zastępca sekr.: Kucharczyk Józef, zastępca skarbnika: Kajzer Franciszek. Kamień węgielny oraz kapliczkę poświęcono 14 września 1930 roku. Z kolei w rok później, 4 września poświęcono nową kaplicę św. Franciszka i NMP Wspomożenia Wiernych, w miejscu której mieści się obecny budynek kościoła. Zatem budyneczek widoczny na zdjęciach to „zalążek” obecnego kościoła w Wapienicy. Pomimo swoich 80 lat jest w nienajgorszym stanie. Niestety w drzwiach wybite są wszystkie szyby a na filarach są bohomazy sprejem. W środku jest ołtarzyk z tablicą pamiątkową, oraz - co ciekawe - tarcza kaplicy w Wapienicy z wyrytą datą 14 IX 1930.

W artykule korzystałem z informacji zawartych na stronie: http://www.wapienica.bielsko.opoka.org.pl/index-1.html oraz artykułu w gazecie „Nasza Wapienica” nr 3/2008

Zobacz na mapie


Copyright © Koleje Śląska Cieszyńskiego 2007-
W górę strony