HISTORIA MILITARIA POSTACIE WSPOMNIENIA ZBIORY ZDJĘĆ

Franciszek Przewoźnik - kolejarz z Chybia Michał Kajstura

Franciszek Przewoźnik urodził się 1 maja 1883 roku w Zabrzegu, na Śląsku Cieszyńskim, z ojca Michała i matki Zuzanny z domu Szczypka. Po ukończeniu czterech klas szkoły ludowej w Zabrzegu uczęszczał od 1 października 1896 do 8 sierpnia 1900 roku do Polskiego Gimnazjum Macierzy Szkolnej Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie. Po ukończeniu gimnazjum prowadził prace kancelaryjne przy regulacji rzek i kanałów.

W wieku 18 lat zgłosił się 16 sierpnia 1901 roku do pracy w kolejach austriackich na stacji Dziedzice, gdzie pracował w służbie handlowej do 30 września 1905 roku. Od 1 października 1905 do 10 października 1908 roku odbywał służbę wojskową w pułku piechoty nr 100 w Krakowie. Po ukończeniu służby wojskowej ponownie zgłosił się dnia 1 stycznia 1909 roku do służby kolejowej. Po złożeniu wymaganych egzaminów telegrafisty ruchowego i handlowego osiągnął stopień tzw. Stationsmeistera i pełnił służbę na różnych stacjach Inspektoratu Krakowskiego. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości pełnił dalej służbę na PKP, aż do wybuchu II wojny światowej. W 1928 roku pełnił funkcję skarbnika Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Chybiu.

Z powodu działań wojennych dostał rozkaz ewakuacji stacji w Chybiu. Rankiem 2 września 1939 roku wyruszył pociągiem ewakuacyjnym z Chybia przez Kraków, Dębice, Przeworsk do stacji Mościska. Po powrocie z Mościsk do Chybia dnia 6 października 1939 dostał wezwanie, celem stawienia się do służby kolejowej. Podczas okupacji pracował jako robotnik pomocniczy pełniąc funkcję kasjera towarowego. Po wyparciu wojsk okupacyjnych z terenów Chybia ponownie zgłosił się do pracy na stacji Chybie dnia 8 kwietnia 1945 roku. Pracował w Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Chybiu od 1 stycznia 1947 do 31 grudnia 1954 roku. Zmarł 18 lutego 1969 roku w Raciborzu i został pochowany na cmentarzu parafialnym w Chybiu.


Copyright © Koleje Śląska Cieszyńskiego 2007-
W górę strony