TABOR

EPoki w Cieszynie Błażej Forjasz
Damian Kazimierczak

Dnia 9 grudnia 2003 w godzinach porannych doszło przed semaforem wjazdowym na stację Chybie (od strony Zebrzydowic) do najechania lokomotywy przewoźnika PTKiGK Zabrze na pociąg towarowy złożony z 20 cystern przewożących olej napędowy. W wyniku tego doszło do wycieku tej substancji i w konsekwencji do zamknięcia szlaku Chybie - Pruchna. A w Cieszynie zaczęło się...

Gdy w Chybiu trwała akcja ratownicza podjęto decyzję o skierowaniu niektórych pociągów osobowych oraz wszystkich międzynarodowych pociągów EuroCity przez Cieszyn (trasą Bronów - Skoczów - Cieszyn - Zebrzydowice). W związku z niską przepustowością linii wylotowych (i dużym ruchem) z Cieszyna odwołano parę pociągów osobowych między Bielskiem a Cieszynem oraz Cieszynem a Zebrzydowicami. Mieszkańcy tego regionu z zaciekawieniem i niedowierzaniem obserwowali kolorowe składy prowadzone innymi lokomotywami niż te, które zazwyczaj się spotykało (np. w „Olzie”). Ciekawe również były reakcje pasażerów, którzy byli zaskoczeni, że zamiast w Ostrawie, czy Katowicach znaleźli się w Skoczowie, czy Cieszynie.

Jak wiadomo cieszyńska stacja jest mała - ma tylko 2 tory przelotowe, więc trzeba tutaj było bardzo mocno pogłówkować, żeby zmieścić dodatkowe pociągi. Problemy zaczęły się po południu. Wtedy przyjechała na stację grupa wagonów z poc. EC „Sobieski” do Krakowa, a chwilę później „Olza” do Katowic. Żeby przepuścić pociąg z Bielska (nr 2231) musiał on manewrować i wjechać na tor nr 1, więc stały na nim już dwa składy! Warto również odnotować mijankę w Cieszynie dwóch składów poc. EC „Sobieski” do Warszawy i do Wiednia, prowadzonymi odpowiednio EP09-040 oraz EP09-026. Z innych ciekawostek można zauważyć niecodzienne wydarzenia w postaci odebrania w Cieszynie przez kogoś przesyłki kurierskiej nadanej w pociągu EC „Sobieski” z Krakowa do Wiednia.

Z powodu odwołania pociągów osobowych w okolicach Cieszyna pojawiły się problemy z przewozem pasażerów. Na szczęście podjęto słuszną decyzję, że pasażerowie mogli się dostać na przykład do Zebrzydowic pociągami EuroCity. Dzisiaj jest to niemożliwe!

Sytuacja powoli zaczęła się uspokajać wieczorem. Żeby wyobrazić sobie co się działo tego dnia wystarczą chyba słowa wykończonego zwrotniczego z posterunku Cn1, który powiedział (wersja ocenzurowana): „Co za (...) dzień! Jutro (...) przechodzę na emeryturę!”.

Copyright © Koleje Śląska Cieszyńskiego 2007-
W górę strony