Karviná-Doly
stacja

Karwin (1869-1921) Karvinná (1921-1933) Karvinná hlavní nádraží (1933-1938) Karwina (1938-1939) Karwin (1939-1945) Karviná hlavní nádraží (1945-1964) Karviná (1964-1967) Karviná-Doly (1968-)

Stacja w Karwinie na Kolei Koszycko-Bogumińskiej uruchomiona została 1 lutego 1869 roku. Oddano obszerny ceglany budynek mieszczący poczekalnię, część towarowo - ekspedycyjną i restaurację. W pobliżu wybudowano także mieszkania dla pracowników kolei. Stacja obsługiwała również bocznice okolicznych kopalni.

We wrześniu 1898 roku uruchomiono odgałęzienie Kolei Północnej łączące Karwinę z Piotrowicami przez Darków i Frysztat. Na jego potrzeby wybudowano w okolicy osobny budynek stacyjny, a przebiegające obok siebie linie początkowo nie miały połączenia. Powstało ono dopiero w roku 1908, kiedy zbudowano na Kolei Północnej bocznicę do elektrycznego tartaku hrabiego Larischa, która otrzymała wjazd z Kolei Koszycko-Bogumińskiej. W późniejszym okresie (prawdopodobnie ok. roku 1918) dworzec kolejowy na dawnej Kolei Północnej włączono w struktury karwińskiego dworca na Kolei Koszycko-Bogumińskiej. Po II wojnie światowej dawny karwiński dworzec Kolei Północnej składał się właściwie tylko z peronu, z którego odchodziły lokalne pociągi do Piotrowic, na które bilety można było zakupić w budynku dworcowym dawnej Kolei Koszycko-Bogumińskiej.

Okolice dworca (początkowo dwóch dworców) były ważnym punktem w sieci wąskotorowych podmiejskich kolei elektrycznych w Zagłębiu Ostrawsko-Karwińskim. Od 6 kwietnia 1909 roku do stacji na Kolei Koszycko-Bogumińskiej docierał wąskotorowy tramwaj elektryczny Kolei Lokalnej Ostrawa - Karwina (Místní dráha Ostrava - Karviná), natomiast 4 października 1912 roku otwarto fragment Śląskich Kolei Krajowych (Slezské zemské dráhy) łączący sieć z dworcem kolejowym leżącym na Kolei Północnej (fragment ten zlikwidowano już 9 marca 1918 roku). 10 marca 1918 roku uruchomiono odcinek łączący obie sieci, który przebiegał pod torami Kolei Koszycko-Bogumińskiej w okolicy stacji. W latach 60. XX wieku stopniowo likwidowano sieć wąkotorowych kolei w regionie - 17 grudnia 1962 roku zawieszono kursy przebiegające łącznikiem pod torowiskiem kolei, a 1 czerwca 1964 wyłączono z eksploatacji przystanek przed dworcem.

Bilet z roku 1939 Szkody górnicze i konieczność przebudowy linii kolejowych w tym rejonie spowodowały, że postanowiono zlikwidować stację osobową. 27 maja 1962 roku zawieszono ruch pociągów pasażerskich na linii z Karwiny do Piotrowic, a następnie rozpoczęto jej rozbiórkę. W kolejnych latach rozpoczęto przebudowę Kolei Koszycko-Bogumińskiej zmieniając jej przebieg i budując nową stację w Karwinie (od 1948 roku był to już nowy organizm miejski powstały z połączenia Karwiny i Frysztatu oraz wsi Darków, Raj i Stare Miasto) i ostatecznie 28 maja 1967 roku zawieszono ruch pasażerski na stacji. Stare zabudowania dworcowe rozebrano, a teren został tak przekształcony, że nie pozostał po nich praktycznie żaden ślad. Stacja od tej pory miała przeznaczenie wyłącznie towarowe i została przekazana 1 stycznia 1968 roku wraz z odcinkiem Louky nad Olší - Doubrava przewoźnikowi OKD Doprava, który zarządza nią do dziś (obecnie jako grupa AWT).

28 maja 1967 roku zawieszono przewozy pasażerskie

Zobacz na mapie

Galeria (kliknij aby powiększyć zdjęcie)km
332
550
Copyright © Koleje Śląska Cieszyńskiego 2007-
W górę strony